Xem tất cả 7 kết quả

Cải Thiện Tăng Cường Chức Năng

Bạch Long – Bổ phổi trừ ho

Cải Thiện Tăng Cường Chức Năng

Siro trị ho Bạch Long Thủy

Cải Thiện Tăng Cường Chức Năng

Thanh Phế Kim – Giúp thông thoáng đường thở

Cải Thiện Tăng Cường Chức Năng

Thiên Môn Bổ Phổi

Cải Thiện Tăng Cường Chức Năng

Xuyên bối tỳ bà cao – Giảm ho