Bọt vệ sinh phụ nữ Ladysoft Feminine Hygiene

Dung dịch vệ sinh phụ nữ Ladysoft Feminine Hygiene dạng bọt có thiết kế dạng đầu xịt Airspray, dung dịch nhũ tương được phân tán thành các bọt li ti. Nhờ đường kích nhỏ dưới 1mm, các hạt bọt này tăng diện tích tiếp xúc với da và nhẹ nhàng hơn nhiều lần.