Chromium GTF – Hỗ trợ điều trị tiểu đường

Chromium GTF là một sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị tiểu đường, có tác động tích cực đối với chuyển hóa các nhóm dinh dưỡng đa lượng thành năng lượng, bình thường hóa hoạt động trao đổi chất trong cơ thể.