Dưỡng Cốt Khang – Làm chậm thoái hoá khớp

Sản phẩm dành cho người thoái hóa xương khớp, giúp phục hồi và tái tạo mô sụn với các thành phần từ Đông y như Cao xương ngựa bạch đi cùng với các chất tốt cho xương khớp như Glucosamin Sulfat