Hyalob – Viên bổ khớp của Mỹ

Góp phần tăng tính đàn hồi của sụn khớp, tăng nuôi dưỡng sụn và tăng dịch khớp

Giúp bảo vệ và kích thích sự phát triển của tế bào sụn, làm lành các tổn thương sụn khớp

Quy cách: Lọ 60 viên.

Xuất xứ: Earth’s Creation – Mỹ.