Ích Giáp Vương hỗ trợ tăng cường tuyến giáp

Ích Giáp Vương kết hợp các vị thuốc thảo dược như hải tảo chứa nhiều iot, Cao khổ sâm, Cao Bán biên niên cùng các vi chất Kali iodua, Magie Clorua để phối hợp điều hòa và bình ổn hóc môn tuyến giác nhờ đó, sức khỏe tuyến giác được tăng cường và giảm nhẹ các chứng rối loạn về tuyến giáp