Ích Thận Vương – Cải thiện chức năng thận

ÍCH THẬN VƯƠNG là viên uống hỗ trợ cho các bệnh nhân suy thận, giúp ngăn cản quá trình suy thận và giảm nhu cầu chạy thận, cải thiện chức năng thận, phòng ngừa nguy cơ các bệnh liên quan chuyển biến lên suy thận.