Siro Bổ Tỳ P/H – Tốt cho hệ tiêu hóa trẻ nhỏ

Siro bổ tỳ P/H giúp kiện tỳ ích khí, làm kích thích khả năng tiêu hóa ở tỳ vị, tốt cho hệ tiêu hóa. Sản phẩm phù hợp cho trẻ chán ăn, còi xương và suy dinh dưỡng.