Tuệ Đức Hoàn Nguyên Cốt – Khu phong, trừ thấp

Giúp hoạt huyết, chỉ thống, khu phong trừ thấp, mạnh gân cốt.
Hỗ trợ chức năng vận động các khớp.

Quy cách: Hộp 20 viên

Xuất sứ: Sản phẩm của Công ty TNHH Dược phẩm Tuệ Đức – Việt Nam