Xịt thơm miệng không đường Fresh Breath Spray

Xịt thơm miệng không đường Fresh Breath không có thành phần đường giúp bảo vệ được men răng. Sản phẩm tinh khiết với lớp sát trùng, giúp bảo vệ khu vực răng miệng sau khi ăn đồ nặng mùi hoặc hút thuốc lá.