Xịt thơm miệng thảo dược Greelux

Xịt thơm miệng thảo dược Greenlux điều chế để phù hợp với đặc tính của người Việt Nam, tạo điểm khác biệt với các sản phẩm xịt thơm miệng với nước ngoài khác. Sản phẩm bao gồm các thành phần thảo dược an toàn khi sử dụng, kể cả khi nuốt.