Xuyên bối tỳ bà cao – Giảm ho

Xuyên bối tỳ bà cao là siro điều trị các loại bệnh ho do nhiều nguyên nhân với các thành phần thảo dược quý từ nhiên nhiên và được phát triển dựa trên phương thuốc quý trị ho đã lưu truyền hơn 300 năm.