Yến sào Khánh Hoà Sanest (không đường)

Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường có thành phần tinh chế từ tổ yếu nguyên chất được lấy từ Khánh Hòa, trong đó có 18 loại dưỡng chất axit amin đặc biệt mà cơ thể không tự tổng hợp được cũng như không thay thế bằng thực phẩm khác được